Marija Valtorta

Taip man buvo atskleista Evangelija du tomai


Taip man buvo atskleista Evangelija


Taip man buvo atskeilsta Evangelija


Jau galite įsigyti 10 tomų
Siunčiame jūsų nurodytu adresu

 


Užsisakant visus 10 tomų taikoma 10% nuolaida


Taip man buvo atskleista Evangelija du tomai
Knyga dar nėra aprobuota Bažnyčios, bet neturi mokymų prieš Katalikų Bažnyčios Magisteriumą ir yra tikra paguoda norintiems pažinti V. Jėzaus gyvenimą.
7 DALYS

 

Marijos ir Jėzaus gimimas; užslėptas gyvenimas

1–43 skyriai

Pirmieji Jėzaus viešojo gyvenimo metai

44–140 skyriai

Antrieji Jėzaus viešojo gyvenimo metai

141–312 skyriai

Tretieji Jėzaus viešojo gyvenimo metai

313–540 skyriai

Pasiruošimas Jėzaus kančiai

541–600 skyriai

Jėzaus kančia ir mirtis

601–615 skyriai

Jėzaus ir Marijos pašlovinimas

616–651 skyriai

Veikalo pabaiga

652 skyrius

10 TOMŲ

 

Pirmas tomas, 1–78 skyriai


Antras tomas, 79–159 skyriai


Trečias tomas, 160–225 skyriai


Ketvirtas tomas, 226–295 skyriai


Penktas tomas, 296–363 skyriai


Šeštas tomas, 364–432 skyriai


Septintas tomas, 433–500 skyriai


Aštuntas tomas, 501–554 skyriai


Devintas tomas, 555–600 skyriai


Dešimtas tomas, 601–652 skyriai